Skip to content

Metsää

Metsää

Alueilla, missä on paljon metsää ja metsä on tärkeä osa taloutta, voi huomata, että metsänhoito itsessään on geoengneeringiä omalla tavallaan. Millaisia metsiä on: mitä puulajeja, millainen kierto metsässä on ja miten metsää hoidetaan? Metsänhoidolla on tärkeä merkitys, sillä se vaikuttaa metsän albedoarvoon. Jos olet metsänomistaja, voit ottaa tämän huomioon. Esimerkiksi, havumetsillä on alhaisempi albedoarvo kuin lehtimetsillä. Koivun albedoarvo on sama kuin hakkuuaukealla eli se heijastaa säteilyä runsaasti.

Metsien ilmastoa viilentävät vaikutukset

  • Metsät ovat hiilinieluja, sillä fotosynteesi sitoo hiilidioksia.
  • Metsät lisäävät pienhiukkasten määrää (aerosoleja) ilmakehässä. Aerosolit heijastavat säteilyä avaruuteen ja lisäävät pilvien muodostumista.
  • Metsästä saatavat tuotteet voivat korvata esim. muovisia ja betonista tehtyjä tuotteita, joiden hiiliioksidipäästöt ovat korkeat.

Metsien ilmastoa lämmittävät vaikutukset

  • Metsän albedo tai säteilyn heijastavuus on pienempi kuin aukeilla alueilla, erityisesti aikaisin keväällä. Tällöin metsillä on ilmastoa lämmittävä vaikutus ja albedo nimenomaan vähentääkin pohjoisten metsien hiilinieluvaikutusta.
  • Ilmaston lämpeneminen nopeuttaa kompostoitumista, joka vapauttaa hiilidioksia metsämaasta ilmastoon.
  • Soiden ojitus  metsien lisäämiseksi lisää hiilidioksidi- ja typpipäästöjä (lämmittävä vaikutus). Ojitus kuitenkin vähentää metaanipäästöjä (viilentävä vaikutus).

Esimerkkejä